วันเสาร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2559
ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมิน

คณะกรรมการประเมินโรงเรียนสีขาว

นายปฐมพล ศรแผลง ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะกรรมการถ่ายรูปร่วมกัน